Pracownia jest wyposażona w sześć stanowisk komputerowych. W pracowni tej podopieczni przy wsparciu instruktora terapii mają możliwość nauki obsługi komputera, następnie samodzielnej pracy na komputerze w życiu codziennym, przyswajania nazw i oznaczeń komputerowych, nauki pisania, korzystania z gier komputerowych.
Podopieczni mają zapewniony dostęp do internetu, z którego bardzo często i chętnie korzystają, także do nawiązywania kontaktów z rodziną, znajomymi.
Realizacja programu w formie zabaw i praktycznego działania z wykorzystaniem komputera, kształtuje umiejętność posługiwania się nim w zakresie podstawowym.


Program zajęć obejmuje:

  • wdrażanie do samodzielnego korzystania z różnych programów komputerowych,
  • zdobywanie umiejętności zastosowania komputera w nauce, zabawie, realizacji własnych pomysłów i rozwijaniu zainteresowań,
  • wdrażanie do wytrwałości i samodzielnego rozwiązywania problemów,
  • nauka łączenia tekstu z grafiką,
  • rozpoznawanie poszczególnych elementów zestawu komputerowego,
  • nauka sposobu wyszukiwania wiadomości w internecie (korzystanie ze słowników i encyklopedii multimedialnych),
  • tworzenie nowych folderów, zapisywanie swoich prac w folderach na dysku,
  • nauka pobierania i przechowywania danych.

Pracownia cieszy się ogromnym zainteresowaniem podopiecznych w różnym wieku.

Skip to content