Dom Pomocy Społecznej w Kutnie istnieje od 1990 roku. Zgodnie z zapisem statutowym Dom przeznaczony jest na pobyt stały dla 130 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w północnej części miasta Kutna. Budynek mieszkalny otoczony jest pasem zieleni. Ciekawe usytuowanie placówki i wiele malowniczych zakątków pozwalają w ciszy i spokoju obcować z pięknem przyrody. Okoliczne pola i łąki są wspaniałymi terenami do spacerów, relaksu i wypoczynku. Dom posiada rezerwowe zasilanie energetyczne z własnego agregatu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa obiekt jest wyposażony w system przyzywowo – alarmowy oraz alarmowo – przeciwpożarowy.

Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno – opiekuńczych powołanych w Domu Pomocy Społecznej. Pracownik pierwszego kontaktu, współpracując z mieszkańcem, wspiera go we wszystkich jego potrzebach oraz zachęca do udziału w zajęciach kulturalnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz religijnych na terenie Domu i poza nim. Dom zapewnia jego mieszkańcom fachową opiekę lekarza rodzinnego oraz opiekę pielęgniarską. Placówka posiada wiele pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Oferujemy naszym podopiecznym całodobową profesjonalną opiekę wykonywaną przez wyspecjalizowany personel.