TERAPIA ZAJĘCIOWA

W Domu Pomocy Społecznej w Kutnie Oporowska 27  prowadzona jest praca indywidualna z mieszkańcami oparta na: wiedzy życiowej, nauce o człowieku i środowisku, umiejętności obcowania z ludźmi oraz elementach higieny osobistej. Praca indywidualna związana jest z pracownikiem pierwszego kontaktu i w swojej istocie składa się z trzech etapów: diagnozy społecznej, opracowania planu postępowania i prowadzenia przypadku. Ponadto do realizacji pracy grupowej prowadzone są pracownie terapii zajęciowej skupiające grupy kilku-, kilkunastoosobowe. W ramach aktywizacji mieszkańców  prowadzone są zajęcia, których celem jest zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej mieszkańca poprzez nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie zainteresowań. Zróżnicowany zakres zajęć daje mieszkańcom możliwość wyboru, zajęcia stymulują wzajemne kontakty, relaksują i pozytywnie wpływają na samopoczucie. Zajęcia dostosowane są do możliwości i umiejętności mieszkańca. Przynależność do poszczególnych grup jest dobrowolna, oparta jedynie o wspólne zainteresowania i chęci bycia aktywnym.