SALA DOŚWIADCZENIA ŚWIATA

Sala doświadczenia świata jest wyodrębnionym pomieszczeniem wyposażonym w specjalistyczny sprzęt, którego zastosowanie uczestnikom tej metody terapii pozwala na doświadczenie samych siebie, odbieranie bodźców, uspokojenie, wyciszenie, relaksację, otwarcie na świat zewnętrzny. Pomieszczenie jest wyposażone w urządzenia stymulujące zmysły. Celem organizowania takich sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu przez uczestników z  niepełnosprawnością intelektualną.

Snoezelen (metoda pracy z osobami upośledzonymi umysłowo) jest pierwszorzędnym aktywizowaniem mieszkańców, nakierowanym przede wszystkim na zmysłowe postrzeganie i doświadczanie za pomocą światła, dźwięków, zapachów. Jej głównym celem jest budowanie, u osób w niej przebywających, poczucia bezpieczeństwa, zaufania i komunikacji poprzez dostarczanie im określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania. W sali doświadczenia świata poznajemy otoczenie poprzez własną aktywność, a także mamy możliwość odpoczynku i relaksu.

Osiągane efekty:

 • poprawa wytrwałości,
 • wzrost spontaniczności,
 • otwarcie emocjonalne,
 • redukcja niepokoju,
 • redukcja tendencji do wycofania się i samorealizacji,
 • wzrost pewności siebie,
 • łagodzenie bólu i stresu,
 • zmniejszenie zmęczenia i wyczerpania,
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,
 • poprawa jakości życia,
 • poprawa percepcji i zwiększenie kompetencji społecznych.

Wśród sprzętu specjalistycznego stanowiącego wyposażenie Sali Doświadczenia Świata znajduje się:

 • łóżko wodne – umożliwiające odbieranie bodźców,
 • gwieździste niebo – do stymulacji polisensorycznej,
 • kolumny wodne, zbudowane z przeźroczystej rury akrylowej połączonej z podstawą, wypełnione wodą wędrujące w nich pęcherzyki powietrza z góry do dołu zmieniają się w kolorowym świetle, dotykając kolumny odczuwa się wibracje i drgania,
 • prysznic świetlny – urządzenie uspokajające oraz skupiające uwagę na elemencie wydatnie wyróżniającym się na tle otoczenia.
 • panel LED – daje możliwości wyświetlania różnych kombinacji kolorów, służy do stymulacji wzrokowej,
 • tapeta ścienna z widokiem rafy koralowej podświetlana światłem ultrafioletowym – jej cel to uspokojenie i relaks.