Podstawowym celem terapii jest opanowanie przez uczestnika umiejętności wykonywania czynności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, poprawa zaradności osobistej oraz wyuczenie i utrwalenie zachowań zgodnych z obowiązującymi normami społecznymi.

Głównym celem zajęć jest kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie higieny:

 • nauka podstawowych czynności higienicznych (mycie, ubieranie się, wkładanie i zdejmowanie odzieży, sznurowanie, zapinanie guzików, zapinanie zamka błyskawicznego, korzystanie z toalety, umywalki itp.)

W miarę postępów w terapii wprowadzamy stopniowo elementy poznawcze (kompozycja ubioru, dobór barw, dodatki, biżuteria, elementy mody, dobór kosmetyków, makijaż itp.)

 • samoobsługa w zakresie przygotowania pokarmów (krojenie produktów żywnościowych, mycie, obieranie, tarcie, ubijanie, ucieranie itp., parzenie kawy, herbaty, gotowanie, pieczenie, sprzątanie po posiłkach, układanie naczyń w szafkach, próby robienia zakupów). Elementy poznawcze (estetyka przygotowywania posiłków i ich spożywania, nakrywanie do stołu, zachowanie się przy stole, planowanie prostych jadłospisów, planowanie wydatków, poznanie zasad zdrowego odżywiania).

Poza codzienną nauką opisanych czynności raz w miesiącu odbywają się zajęcia kulinarne, w których biorą udział wszyscy chętni mieszkańcy.

 • samoobsługa w zakresie korzystania z prostych urządzeń codziennego użytku (obsługa urządzeń AGD np. kuchnia gazowa, piekarnik, mikser, kuchenka mikrofalowa, lodówka, żelazko, pralka).

W przypadku osób głęboko upośledzonych usprawnianie podstawowych umiejętności przyjmowania pokarmów. Stymulowanie zmysłów poprzez bodźcowanie, ćwiczenia i zabawy usprawniające percepcję zmysłową (wzrokowa, słuchowa, węchowa) oraz koordynację. Zajęcia w ramach pracowni umożliwiają również aktywizację mieszkańców    poprzez prace porządkowe i gospodarcze, dbałość o czystość terenu wokół Domu, porządkowanie sal po posiłkach, pomoc innym mieszkańcom w dotarciu na posiłek, dostarczeniu rzeczy do pralni itp.

W ramach pracowni podopieczni doskonalą także podstawowe techniki szkolne (pisanie, czytanie, liczenie). Rozwijane są kompetencje społeczne i kształtowane umiejętności konieczne w codziennym funkcjonowaniu (odczytywanie wskazań zegara, nauka posługiwania się pieniędzmi, wykorzystanie telefonu itp.). W zależności do stanu psychicznego i zainteresowań prowadzone są zajęcia z książką (bierne słuchanie czytanego tekstu). Dobór pozycji wynika z zainteresowań uczestników.

Na podstawie poznanej literatury powstają rysunki i prace plastyczne. Na zajęciach w pracowni wykorzystywana jest dramatoterapia – terapia wykorzystująca elementy teatru i dramy, która polega na przygotowaniu przez podopiecznych przedstawień teatralnych i udziale w nich. Ważnym elementem jest dyskusja nad tym co się wydarzyło na scenie i jakie towarzyszyły temu uczucia.

Zastosowanie tej formy terapii umożliwia:

 • zdobywanie samowiedzy, rozwijanie wyobraźni i poczucie sprawstwa,
 • uświadomienie sobie własnych przekonań i uczuć,
 • pozwala wypróbować nowe sposoby zachowania,
 • pomaga uwolnić się od wspomnień i niepokojów, lepiej zrozumieć siebie,
 • dzięki niej uwalniane są lęki oraz ekspresja silnych emocji,
 • kształci samodzielne myślenie oraz działanie,
 • uczy otwartej postawy wobec otoczenia,
 • pogłębia odczucia emocjonalne, wzbogaca wyobraźnię oraz rozwój osobowości,
 • poprawia komunikację z otoczeniem.

W ramach pracowni prowadzone są zajęcia logopedyczne, polegające na ćwiczeniach oddechowych, ćwiczeniach artykulacyjnych poszczególnych głosek, wprawkach językowych itp. Zajęcia pozwalają na doskonalenie mowy, korekcje deficytów, rozwijanie kompetencji językowych i umiejętności w zakresie czynnym i biernym oraz kształtowanie spontanicznej słownej ekspresji.

Skip to content